Raporty z badań

Opracowanie V10 poprzedziły wieloletnie badania. Nadal pracujemy nad dalszym ulepszaniem naszego wyjątkowego produktu. Więcej informacji można znaleźć w naszych raportach z badań.

Podwójna ochrona daje hodowcom większą pewność w porównaniu z ochroną tylko jednym wariantem wirusa.