Wat is V10?

V10 is een natuurlijk gewasbeschermingsmiddel dat is ontwikkeld door Valto en wordt ingezet in de tomatenteelt om het Pepino Mozaïek Virus tegen te gaan. V10 is opgebouwd uit twee milde varianten van het Pepino Mozaïek Virus (VX1 en VC1) en beschermt uw teelt dubbel tegen de symptonen van het virus. Het product bevat 10-50 mg/L virus.

V10 is toegelaten in Nederland onder nummer 15614N: bekendmaking Staatscourant 24 juli 2018

Bekijk onze onderzoeksrapporten

Zo past u V10 toe

Dubbele bescherming

Door crossprotectie toe te passen zijn door V10 behandelde planten ingeënt tegen de meest gangbare PepMV-types, te weten Pep MV EU en Pep MV LP, Pep MV CH2. Ook onderdrukt het middel symptomen van PepMV US1. De dubbele bescherming biedt kwekers meer zekerheid dan wanneer hun planten met slechts één stam behandeld zouden worden, omdat er dan nog een reële kans is dat de plant alsnog besmet zou kunnen raken met één van de andere stammen.

Twee is beter dan één

Uit doorlopend onderzoek blijkt dat het voor de plant niet uitmaakt of deze met één of twee milde stammen wordt ingeënt. Planten die met twee stammen zijn behandeld, herstellen even snel en goed als planten die met slechts één stam zijn behandeld, maar zijn beduidend beter beschermd en lopen minder kans om alsnog besmet te raken met een van de andere stammen - met alle gevolgen van dien.

Onbeschermde tomatenplanten (links) en gewas beschermd door V10 (rechts).

Ervaring en deskundigheid

Voorwaarde voor een goede vaccinatie is dat het middel op de juiste wijze wordt toegediend. Hierbij kunt u uiteraard rekenen op heldere instructies en de ervaring en deskundigheid van Valto. Enkele weken na inenting wordt de teelt door middel van steekproeven gecontroleerd, zodat duidelijk is of het middel goed is aangeslagen.

Meer weten?

PepMV EU nog altijd aanwezig

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat de, vroeger veel aanwezige, Europese stam inmiddels is verdrongen door de Chileense stam en dat inenting met één stam afdoende zou zijn om gewassen te beschermen. Wetenschappelijk is echter aangetoond dat de Europese stam nog altijd aanwezig is. Deze wordt nog elk jaar gemeten en lijkt zelfs bezig te zijn met een ‘opmars’ onder planten die niet tegen Pep MV EU ingeënt zijn.

Sinds de introductie van V10 kiezen Nederlandse telers massaal voor ons volledig biologische product.