Symptomen

Wat is PepMV?

Het pepinomozaïekvirus is een zeer veranderlijk virus dat wereldwijd op grote schaal voorkomt in de tomatenteelt onder glas. Er zijn verschillende stammen PepMV, zoals LP, EU, CH2 en US1. Bepaalde varianten van het virus kunnen heftige symptomen veroorzaken, zoals necrose op de bladeren en stengels van de plant en zachte en gevlamde of open gegroeide vruchten. Die worden hierdoor veelal onverkoopbaar. De mate waarin de symptomen voorkomen is, naast de genetische eigenschappen van de virusvariant, ook afhankelijk van het klimaat, de voeding en de plantbelasting.

PepMV is niet schadelijk voor mensen of dieren, maar tast wel tomatenplanten aan. Besmette vruchten kunnen veilig geconsumeerd worden.

Zeer besmettelijk

Het pepinomozaïekvirus is bijzonder besmettelijk en verspreidt zich onder andere via besmet materiaal zoals karren, scharen en mesjes. Doordat het plantensap van een besmette plant overgebracht wordt op een niet-besmette plant, loopt deze het gevaar ook ziek te worden. Dit kan eveneens gebeuren door bijvoorbeeld kleding of telefoons die in aanraking zijn geweest met besmet gewas. Wanneer één plant in een kas PepMV oploopt, zal de rest van de planten volgen.

Als één plant met PepMV wordt besmet, zal de rest van het gewas volgen

Veel voorkomende PepMV-symptomen:

  • Brandnetelvormig en/of bobbeling van het blad
  • Gele vlekjes op oudere bladeren en chlorotische tussennerven
  • Gele (chlorotische) en bruine (necrotische) Mozaïek op de bladeren
  • Necrotische en afstervende bladeren
  • Gele of oranje vlekken op de tomaten
  • Vlammende print op de tomaten
  • Scheurtjes en beschadigingen in de vrucht (open ruggetjes)
  • Bladeren hebben een bleke of grauwe kleur
  • Bladgroei blijft achter
  • Stengel necrose

Hoe werkt het?

Bekijk de toepassing van V10

Toepassing